Meny

10005

 
Du har skrivit fel PIN 3 gånger i rad
 
Därför har kortets PIN låsts och ditt BankID på kort går inte längre att använda.
 
Beroende på vilken bank som har utfärdat kortet så måste du antingen beställa ett nytt kort eller låsa upp din PIN med hjälp av en PUK som du i så fall har fått i samband med att du fick kort och PIN.
 
Om du har ett kort som medger PIN-hantering klickar du på knappen Administrera ID i BankID säkerhetsprogram och sedan på knappen Hantera PIN. De alternativ under Välj Aktivitet som är tillgängliga går att utföra med det aktuella kortet.