Meny

10006

 
Kommunikationsfel. Försök igen. Om felet upprepas, kontakta BankID-supporten hos din bank.
 
Om du har problem med att använda BankID på fil eller BankID på kort och får det här felmeddelandet trots att kommunikationen med Internet i övrigt fungerar, kan det bero på att en så kallad proxy används. Beroende på inställningar i proxyn kan kommunikationen mellan BankID-programmet och BankID-servern störas och det kan resultera i att du inte kan använda BankID.
 
Om du arbetar i ett företagsnät, kontakta nätverksansvarig för att avhjälpa problemet. Mer teknisk information finns i dokumentet Installation av BankID säkerhetsprogram i företagsmiljöer som går att hämta från  http://www.bankid.com/rp/bankid-sakerhetsprogram.
 
Om felet kvarstår ber vi dig att kontakta BankID-supporten hos din bank. Kontaktinformation hittar du på support.bankid.com (endast svenska).