Meny

10034

 
Fel vid användning av HTTP-proxy
 
BankID säkerhetsprogram förhindras att kommunicera med servern på grund av en proxy-konfiguration, som t.ex. kan finnas i brandväggen, en särskild proxy-server, en anonymiseringstjänst eller ett säkerhetsprogram. Kontrollera i första hand inställningarna i brandväggen/proxy-servern. Kontakta systemadministratören eller motsvarande om du behöver hjälp med att lösa problemet.